Wielkopolska wieś w służbie Führerowi

Zagarnięte w 1939 roku przez III Rzeszę i przekształcone w Reichsgau Posen (później Wartheland) ziemie miały do odegrania ważną rolę w planach nazistowskich Niemiec. Zakładano, że będą przedmurzem niemieckości na wschodzie, dostarczą wzorowych chłopów-wojowników, a także wykarmią „starą Rzeszę”. Realizacja tych planów wymagała dokonania poważnych przeobrażeń na zajętych obszarach, prowadziła między innymi do wysiedlania i eksterminacji Polaków i Żydów. Wskazane w poprzednim rozdziale działania stanowiły zaledwie część zakrojonych na szeroką skalę centralistycznych przeobrażeń dokonanych przez nazistów na tym terenie.