O wystawie

Streng verboten. Wielkopolska wieś w latach 1939-1945

Wystawa czasowa
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wrzesień – listopad 2020 r.

Koncepcja wystawy, katalogu, tekst i wybór fotografii
Małgorzata Pietrzak, dr Mariusz Niestrawski

Wystawa ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Poznaniu
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach
Instytutu Zachodniego w Poznaniu
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
Muzeum Regionalnego im. dr H. Florkowskiego w Kościanie
Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Muzeum Regionalnego w Jarocinie
Muzeum Regionalnego w Stęszewie
Muzeum Regionalnego w Wolsztynie
Muzeum Śremskiego w Śremie
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Kolekcjonerów prywatnych

Autorzy scenariusza i koncepcji plastycznej wystawy
Małgorzata Pietrzak, dr Mariusz Niestrawski

Wersja cyfrowa wystawy, fotografie i skany obiektów, edycja fotografii
Piotr Pietrzak

Projekt okładki katalogu i plansz wystawowych
Bartosz Samelski

Aranżacja plastyczna i realizacja wystawy
Sławomir Przywecki
Krzysztof Mnichowski

Opieka konserwatorska
Lidia Staniek, Paulina Kryg

Projekt, korekta, skład i łamanie katalogu
Marian Przybył


Copyright by
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szreniawa 2020