Ludność wiejska pod rządami nazistów
Z życia codziennego